تست هیدرو استاتیک خطوط لوله انواع پاورپوینت تحقیق و پروژه دانشجویی مقالات و پایان نامه کارآموزی و کارورزی کتاب و جزوه تحقیق و پروژه بیومس بیومس بیوگاز پایپینگ و جوشکاری

پاورپوینت-مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی- در 40 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی- در 40 اسلاید-powerpoin-ppt


ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزار و لوازم کار ومحیط کار افراد را با توجه به تواناییهای جسمی وذهنی آنها طراحی کند درواقع این علم می کوشد به جای اینکه انسان را با محیط سازگار سازد محیط را با انسان سازگار سازد. سازمان بین المللی کار واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار با انسان تعریف کرده است.
نیاز توجه هرچه بیشتر بشر به عوامل انسانی بدون شک جزء مهمترین اصول ومعیارهای یک سازمان است زیرا که تمامی سازمانها اعم از کوچک و بزرگ بدون استفاده از منابع انسانی  بی معنا و بی اعتبار است و فلسفه وجودیشان به خطر می افتد. پس پر واضح است که باید به انسانهای شریفی که در سازمانها و شرکتها با دل وجان کار می کنند احترام گذاشت و آنها را به عنوان یک همنوع دانست نه قسمتی از سیستم تولیدی سازمان. 
جوییس مریلین،رئیس موسسه جویس در سیاتل آمریکا براین عقیده است که اکنون دیگراین باورعمومیت یافته است که شرکتهایی که
”بهره وری وکنترل کیفیت“ را مدنظر دارند دخالت ارگونومی را یک  شم تجاری میدانند.
در نظر گرفتن ارگونومی نه تنها باعث حفظ سلامت نیروی انسانی کارآمد می شود بلکه مانع به وجود آمدن بسیاری ازهزینه های اضافی می شود.
مثل:هزینه زمان از دست رفته،هزینه ناشی از حوادث،هزینه ضایعات تولید،هزینه از کار افتادگی و... که می توان اینها را با طراحی اصولی ودرست محل کار از بین ببرد.
درحقیقت ارگونومی ازتاریخی برابر با تاریخ زندگی بشر برخوردار است وهمزمان با انقلاب صنعتی مورد توجه قرار گرفته.این علم دانش جدیدی است که عمری حدود 50 سال دارد.
 وامروزه در کشورهای صنعتی جهان از جایگاه خاصی برخوردار است وسایر کشورها نیز همگام با توسعه صنعتی  نیازآن رابه شدت حساس می کنند.
 وامروزه تا مدرک دکترآ در دانشگاه ها ومراکز علمی دنیا مطرح ست.

عمدتأ ارگونومی درزمینه های زیرمطالعه می کند: 
ü    طراحی ابزار، وسایل، ماشین آلات و تاسیسات به طور صحیح.
ü    طراحی روش انجام کار با توجه به نحوه اجرا و متناسب با سیستم عضلانی_اسکلتی بدن انسان.
ü    هماهنگی روانی میان افراد و محیط کار وابزارآلات.  (ارتباطات، چگونگی گردش اطلاعات و تعاملهای اجتماعی).
ü    ایجاد شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار با توجه به عواملی چون:  (دما، رطوبت، صدا، ارتعاشات، جریان هوا و....)
ü    وضعیت صحیح قرارگرفتن بدن و حرکات انسان حین انجام کار. 

 ارگونومی زمانی اهمیت پیدا می کند که توجه کنیم فعالتعرین و باارزشترین اوقات انسان درمحیط کارش سپری میشود. درنتیجه با  طراحی روش های صحیح انجام کار وایجاد محیط سالم برای کار این  امکان را دارد که ابزار و وسایل با توانايی های انسان مطابقت یابد  ونهایتا کارکردن امری نشاط آور و جذاب شود . 
 امروزه از طراحی یک ابزار ساده مثل انبردست (از نظرجنس، مصالح،اندازه دسته و نوع پلاستیک دسته آن) و یا یک خودکار (ازنظرقطر،اندازه و رنگ) گرفته تا طراحی یک سیستم تولیدی  کامل از ارگونومی استفاده می شود .

ارگونومی،مفهوم لغوی و تاريخچه

کار                            
Ergon
    قوانین طبیعیNomus           
  نخستين بارمحقق لهستانی به نام جاسترزبوسکی صطلاح ارگونومی را به دنيای ادبيات معرفی کرد.(1882-1799)جنگ جهانی دوم
استراتژی: ارگونومی توانائيها و محدويت های جسمانی و روانی کارگر را که با ابزارآلات، تجهيزات، روشهای کار، وظايف و محيط کار در تعامل است مورد توجه و بررسی قرار می دهد.
ارگونومی بيشتر بر روی اين موضوع بحث می کند که انجام کارچگونه بر انسان اثر می کند و برای پاسخ به پرسشهای مطرح واکنشهای فيزيولوژيک بدن  در برابر کارهای جسمانی ،عوامل محيطی مانند گرما،صدا،روشنايی،ارتعاش،نوبت کاری و غيره را  مورد مطاله قرار می دهد.
درارگونومی بر روی روشهای کاهش خستگی تاکيد می گردد.

اهداف ارگونومی بهبود کيفيت زندگی انسان 
رفاه
بهره وری وکارايی
توليد 
فيزيولوژيکی
روانی
سلامتی وايمنی

برای دستيابی به اهداف ارگونومی بايد به ويژگيهای سه مولفه زير توجه شود: 
فرد
محيط
کار

تعريف ارگونومی:
ü    ارگونومی به مفهوم “تناسب کار با فرد” است
ü    ارگونومی علم متناسب کردن شرايط محيط کار ونيازمنديهای شغل با توانائيهای فرد است.
ü    ارگونومی عبارت است از تلفيق انسان و ماشين با شرايط زيست به گونه‌ای كه با كمترين ضايعات و فشار، مطلوب‌ترين نوع بازدهی ازانسان و ماشين عايد گردد.
ü    ارگونومی عبارت است از“علم اصلاح و بهينه سازی“محيط، مشاغل و تجهيزات به گونه‌ای كه متناسب با محدوديت‌های انسان باشد.

به عبارت ديگر، ارگونومی تلاش دارد تا با طراحی و تغيير مناسب كار و ملزومات آن، بيشترين بهره وری را براساس فيزيولوژی انسان به دست آورد.
گرچه از ديرباز انسان تلاش می كرده تا وسايل و ابزار كار خود را متناسب با اندازه های بدن خود بسازد ولی به طور كاملاً علمی، ارگونومی در حين جنگ جهانی دوم و آن هم درصنايع هوايی به كمك بشر آمد.
طراحی مجدد فضای داخل كابين هواپيماهای جنگی به صورتی انجام شد تا خلبان بتواند باكمترين صرف وقت و انرژی، بهترين عملكرد را داشته باشد.
بعد از آن، استفاده از اين علم در شاخه های مختلف صنعت رونق گرفت از جمله طراحی خودروها به طوری كه بيشترين راحتی را برای مصرف كننده به همراه داشته باشد.
طراحی علائم راه ها وجاده ها طوری كه بيشترين تأثير را برافراد بگذارد، طراحی رايانه ها و وسايل جانبی آن بر اساس فيزيولوژی نشستن انسان و...
آمار نشان می دهد با ماشينی شدن ودرعين حال يكنواختی و تكراری شدن وظايف انسان ها درصنايع امروزی، حدود نيمی از افراد در معرض بيماری های ”اسكلتی_عضلانی“ ناشی از كار قرار دارند 
به طوری كه در انگلستان،هزينه ساليانه ناشی از اين بيماری ها حدود چندین ميليارد پوند تخمين زده می شود.
اما شايد بيشترين كاربرد علم ارگونومی در حال حاضر، پيشگيری از آسيب های اسكلتی _ عضلانی كارگران در صنايع ومشاغل پيچيده امروزی باشد.

از جمله شايع ترين اين بيماریهای اسکلتی:
ü    كمر درد
ü    آسيب مهره های گردنی
ü    التهاب مزمن كتف و شانه
ü    سندرم كانال كارپال 

ازجمله مشاغل آسیب پذیر:
ü    كاربران رايانه
ü    كارمندان بانك
ü    كارگران خطوط توليد و مونتاژ
ü    پرستاران، رانندگان
  ومشاغل با انجام وظايف دستی مثل:
ü    جوشكاری
ü    آهنگری
ü    نجاری

اما آنچه درچند سال اخير مورد توجه كشورهای پيشرفته قرار گرفته است ارگونومی كلان است (
Macroergonomics)
كه هدف آن درواقع ايجاد نگرش«انسان محور»در مديران سازمانها  وادارات وكارخانجات مختلف است. كه مشاغل گوناگون، بر اساس نيازهای روانی _ اجتماعی و محدوديت های فيزيولوژيك انسان، طراحی و ساماندهی شوند.
 به عبارت ديگر تخصيص وظايف كاری، طوری برنامه ريزی گردد كه از مهارت های انسانی استفاده بهينه برده شود، توان تصميم سازی در افراد تقويت شود و بيشترين انگيزش شغلی را ايجاد
كند و كارهای ديگر كه پتانسيل اين خصوصيات را ندارند به فناوری ماشينی سپرده شود.

ارگونومی يک دانش چند رشته ای است

ü    آناتومی و فيزيولوژی
ü     روانشناسی
ü    مهندسی
ü    پزشکی
ü    جامعه شناسی
ü    بيومکانيک
ü    ايمنی و بهداشت حرفه ای
Anatomy
ü    استخوانها: ا سکلت بدن را تشکيل می دهند.
ü    عضلات: بدن را استوار وحرکات بدن را ممکن می سازند.
ü    تاندون ها(زردپی): عضلات را به استخوانها متصل می کنندپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Ergonomic_1047463_5914.zip1 MB

پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx

پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx 1- مقدمه .. 5 1-1- تعریف بیوگاز .. 5 1-2- منابع تولید بیوگاز .. 6 1-3- نحوه تولید بیوگاز .. 7 1-4- اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز .. 8 1-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها) .. 12 1-5-1- تخمیر چربیها .. 12 1-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن .. 12 1-5-3- تخمیر پرتئینها .. 13 1-6- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بيهوازي .. 13 1-6-1- درجه حرارت محی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاورپوینت-انرژی هیدروژنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-انرژی هیدروژنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt   محتوای انرژی هیدروژن :   محتوای انرژی به صورت مقدار انرژی در واحد جرم سوخت تعریف می‌شود. در بین سوخت‌های رایج، هیدروژن از محتوای انرژی بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، انرژی یک کیلوگرم هیدروژن برابر با ۲ ٫ ۴ گیلوگرم گاز طبیعی و ۲ ٫ ۷ کیلوگرم بنزین است. البته با توجه به این‌که چگالی هیدروژن کمتر از گاز طبیعی و بنزین است، برای ذخیره سازی هیدروژن نیاز به مخازن بزرگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت-تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt انرژی پایدار (به  انگلیسی :  Sustainable energy )، انرژی بی پایان، انرژی  بی‌نهایت  و انرژی جاوید نیز نامیده می‌شود. انرژی تجدید پذیر جزء همین انرژی است از  فناوری‌های  استفاده شده برای این منظور می‌توان از  انرژی خورشیدی ،  انرژی باد ،  انرژی موج ،  انرژی زمین‌گرمایی ،  انرژی جزر و مدی ،  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی های نوین(پایدار)- در 55 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی های نوین(پایدار)- در 55 اسلاید-powerpoint	این پاورپوینت شامل55اسلاید زیبا با افکت مناسب می باشد و شامل مجموعه کامل انرژیهای نو می باشد انواع انرژي‌هاي تجديدپذیر • انرژي آبي ( نيروي برق‌آبي ) • انرژي بادي • انرژي خورشيدي • انرژي زمين‌گرمايي • انرژي زيست توده ( زيست ‌سوخت ) • انرژي امواج و جزر و مد • انرژي فتوولتائيک • به طوريکه زيست توده80%، برق آبي 29/0%، زمين گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint	نیروی جاذبه ی ماه آب اقیانوس ها و دریا ها را جا به جا می کند که در ساحل به صورت بالا و پایین رفتن سطح آب ( موج ) آشکار می شود . نیروگاه های جزر و مدی با استفاده از نیروی جزر و مد ، برق تولید می کنند . در این نیروگاه ها ، سدی به نام آب بند بین دریا و دهانه ی رودخانه می سازند و توربین هایی نیز در این مکان جای می دهند . وقتی آب دریا بالا می آید ، جریان آب پس از به کار انداختن توربین ها ، وارد مخزن سد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی امواج دریا-در 30 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی امواج دریا-در 30 اسلاید-powerpoint	• اقیانوس‌ها منابعی عظیم از انرژی حرکتی‌اند،که به صورت امواج، جزر و مد و جریانهای همیشگی سطحی یا زیر آبی، ناشی از اختلاف حرارت نقاط گوناگون، دیده می‌شود. • بررسی به‌کارگیری انرژی امواج پیشینه‌ای طولانی ندارد و تنها چند دهه است که پژوهش‌ها در این زمینه آغاز شده‌است، اما بهره‌گیری از انرژی حاصل از اختلاف حرارتی در اقیانوس‌ها، بــه ســال 1929 بـ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی خورشیدی- در 45 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی خورشیدی- در 45 اسلاید-powerpoint	  خورشید سرچشمه ی عظیم و بیکران انرژی است،که حیات زمین به آن بستگی دارد و همه ی انواع دیگر انرژی نیز به گونه ای از آن نشات گرفته اند.اگر تمام سوختهای فسیلی موجود در جهان را جمع کنیم و بسوزانیم ،این انرژی معادل تابش خورشید به زمین تنها برای 4 روز خواهد بود.و حرارت و نوری که در هر ثانیه از خورشید به زمین می رسد،میلیون ها ملیون برابر قدرت بمب اتمی منفجر شده در هیروشیما با ناکازاکی است. هر چند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت-ppt- انرژی زمین گرمایی- Geothermal energy-در 37 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت-ppt- انرژی زمین گرمایی- Geothermal energy-در 37 اسلاید-powerpoint	• انرژی زمین‌گرمایی   (   Geothermal energy ) به  انرژی حرارتی  که در پوسته جامد زمین وجود دارد، گفته می‌شود. این گونه انرژی اغلب در جهت تولید  الکتریسیته زمین‌گرمایی  مورد استفاده قرار می‌گیرد، که به چرخه  تولید انرژی الکتریکی  از انرژی زمین‌گرمایی اطلاق می‌گردد. فناوری مورد استفاده در طرح‌های تولید برق از انرژی زم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مجموع مقالات بیوگاز, BIOGAS ARTICLE

مجموع مقالات بیوگاز, BIOGAS ARTICLE مقالات بیوگاز یک راهنمای کامل برای تولید بیوگاز با انواع روشها و رهکارها میباشد 18 مقاله همایشی در مورد بیوگاز در این مجموعه میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی در این کتاب تحقیقی کلیه مراحل ساخت یه دستگاه تولید بیوگاز مزرعه ای- آزمایشگاهی به همراه آزمایش دستگاه با کود مرغی و بلدرچین آورده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

انرژیهای نو و بیوگاز

انرژیهای نو و بیوگاز کتابی جامع در مورد انرژیهای نو فرمت پی دی اف 393 صفحه    تفسیر مفصل تولید بیوگاز از مرحله طراحی و ساخت تا مرحله آزمایش و تولید گاز و مصرف آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان